KAŻDA PANI DOMU

Każda pani domu musi – uwzględniając swoje warunki – wypraco­wać indywidualny model podziału obowiązków domowych. W myśl bowiem właściwie pojętego równouprawnienia kobieta pracująca za­wodowo nie może być najbardziej obciążona obowiązkami domo­wymi. Dla dobra całej rodziny, dla zachowania sprawności, zdrowia i urody, powinna poza codziennymi krótszymi odpoczynkami przezna­czyć sobotni wieczór i całą niedzielę na wypoczynek i rozrywki. Teraz należy zastanowić się nad zawodową pracą kobiet, gdyż wa­runki tej pracy mają również doniosły wpływ na dobre samopoczucie, zdrowie i wygląd zewnętrzny każdej kobiety. Trzeba zacząć od wy­boru zawodu. Nie jest to problem łatwy, zwłaszcza obecnie, gdy teoretycznie kobieta może wykonywać prawie każdy zawód. Może być ministrem, kapitanem Żeglugi Wielkiej, chirurgiem, kosmonautką. Często niestety decydują tu nie tylko osobiste zainteresowania, Nie należy jednak zapominać, że prawie każda musi być jednocześnie zoną i matką. Przy wyborze rodzaju pracy należy więc kierować się zarówno rozsądkiem, jak i zamiłowaniem. Ze względu na rolę spo­łeczną kobiety, ideałem byłaby praca wynosząca mniej niż 8 godz. dziennie.

Witaj na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji ze świata mody i urody. Na blogu znajdziesz stylizacje i porady modowe dotyczące doboru dodatków i odpowiednich kosmetyków dla Ciebie. Mam nadzieję, że mój serwis Ci się spodoba i będziesz tutaj stałym czytelnikiem.