Kategoria: Kobieta i uroda

TELEWIZJA

Niemowlę nie powinno w ogóle p.-obywać w pokoju, gdzie czynny jest telewizor. Jego delikatny i wrażliwy układ nerwowy wymaga jak najwięcej spokoju i ciszy. Dzieciom starszym trzeba dobierać odpo­wiednie programy, zwracając uwagę zarówno na ich tresc, jak i porę nadawania;

INNE ZAGADNIENIE

Inne zagadnienie stanowi wpływ telewizji na układ nerwowy. Lekarze zastanawiali się, czy migotanie lampy kineskopowej może być szkodli­we. Zgodnie z opinią neurologów, migotanie to stanowi zespół bodź­ców wzrokowych, które mogą mieć ujemny wpływ na nerwy. Racjo­nalne jednak korzystanie z telewizji:

RELAKS

Ostatnio szczególną popularnością cieszy się sposób wypoczywania, zwany relaksem, czyli po prostu kilkunastominutowe, pełne odpręże­nie fizyczne i psychiczne. Przy obecnym zawrotnym tempie życia i pra­cy, w nawale niepokojących problemów i setek decybeli atakujących nerwy, trzeba bezwzględnie nauczyć się odpoczywać szybko

KREW W ŻYŁACH

Dalej wypychana jest do aorty, która – poprzez skomplikowany system coraz drobniejszych tętnic i naczyń włosowatych — doprowa­dza ją do najdrobniejszych komórek. W naczyniach włosowatych odbywa się wymiana gazowa, polegająca na oddawaniu tlenu i substancji odżywczych komórkom oraz pobieraniu z

CODZIENNA GIMNASTYKA

Jeżeli nie są one dostatecznie sprężyste, wówczas w ich ścianach powstają workowate rozszerzenia, czyli ży­laki. Codzienna gimnastyka ułatwia pracę krwlobiegu, gdyż unoszenie wysoko nóg pozwala na swobodny przepływ krwi w kończynach dol­nych. Ćwiczenia takie zapobiegają tworzeniu się żylaków i przyczy­niają

PODCZAS RELAKSU

Podczas relaksu powinna wkoło panować cisza, pomieszczenie musi być dobrze przewietrzone, a okna zaciemnione. Nie należy przy tym myśleć o sprawach przykrych, lecz skupić uwagę na pogłębiającej się bezwładności ciała. W ten spo­sób odpoczywają oczy i układ nerwowy. Już po

NAJWAŻNIEJSZA FORMA WYPOCZYNKU

Z punktu widzenia fizjologii najważniejszą formą wypoczynku jest sen w godzinach nocnych. W czasie snu, który jest wypoczynkiem dla całego centralnego układu nerwowego, następuje regeneracja komórek mózgowych, narządy wewnętrzne zwalniają lub zatrzymują swoje czynności (ilość oddechów na minutę spada, tętno

ILOŚĆ SNU

Pojęcie „ilości snu” oznacza długość jego trwania i głębokość. Ko­nieczna dla każdego człowieka długość snu zależy od wieku, płci, stanu zdrowia i cech indywidualnych, a także charakteru wykonywa­nej pracy i innych czynników Dla osób dorosłych (między 20 a ok. 60

PRZEBUDZENIE

Przebudzenie następuje zwykle w ciągu krótkiej chwili, gdy odzy­skuje się całkowitą świadomość. Może być ono naturalne lub wywo­łane działaniem silnych bodźców zewnętrznych na narządy zmysłów (głosem, dotykiem, hałasem, światłem). Należy unikać zbyt gwał­townego budzenia, gdyż wpływa to niekorzystnie na układ

GWARANCJA WYPOCZYNKU

Bez dostatecznej jego ilości nie może byc mowy o wy­poczynku, lśniących oczach, ładnej cerze, jędrnych mięśniach. Snu nie zastąpi żaden krem odżywczy, żaden płyn tomzujący. Wartość jego dla zdrowia i urody jest kolosalna.Do czynników gwarantujących dobry wypoczynek nocny trzeba zali­czyć